nikolasscepko-mediator.eu

Bajkalská 22, Bratislava
+421918532888
nscepko@nikolasscepko-mediator.eu

Mediácia

Mimosúdne riešenie sporov

Rodinné spory

Spory v súvislosti s napätím v rodinných vzťahoch, s rozvodom a rozchodom, úprava styku k spoločným deťom, výživné a ďaľšie.

Obchodné spory

Spory ohľadne záležitostí medzi podnikmi, rozviazanie partnerstva, kontraktačné záležitosti, konštrukčné chyby, kolaudácie, problémy spotrebiteľov, finančné a majetkové záležitosti, spory zahrňujúce správnu radu a ďalšie.

Pracovné spory

Spory ohľadom zamestnania ako personálne otázky, morálka a budovanie tímu, otázky ukončenia pracovného vzťahu, nevhodné sexuálne správanie a iné formy obťažovania a ďalšie.

Občianské spory

Susedské spory, komunitné spory ako asociácie vlastníkov domov, susedské otázky, mládež, spory medzi občanmi a inštitúciami.

Majetkové a dedičské spory

Dedičské spory, spory o majetok, dlhy a pôžičky, vyporiadanie bezpopodielového spoluvlastníctva manželov a ďalšie.

Športové A ŠKOlské spory

Spory v rámci športových zväzov medzi športovcami a výkonnými orgánmi, v rámci výkonných orgánov, spory v rámci športových klubov a iné. Spory v oblasti školstva medzi žiakmi, študentmi, medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami, vedením a pracovníkmi, medzi rodičmi a školou a ďalšie.

Dodatočné Služby

VYJEDnáVanie

Využite služby nezávislého vyjednávača aby ste dosiahli dohodu spĺňajúcu Vaše záujmy a zároveň zachovali vzťah s druhou stranou.

FACILITÁCIA

Nezávislé vedenie Vášho stretnutia za účelom vyriešenia Vašej situácie a následné spísanie dohody.

ČO JE MEDIÁCIA?

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácií pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

Kontakt

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.

Kancelária

Bajkalská 22, 821 09 Bratislava

Telefón

+421918532888

E-mail

nscepko@nikolasscepko-mediator.eu