nikolasscepko-mediator.eu

Bajkalská 22, Bratislava
+421918532888
nscepko@nikolasscepko-mediator.eu

BLOG

Pozrite si najnovšie príspevky v oblasti mediácie.

V tomto príspevku by som sa chcel dotknúť témy vyjednávania a najmä teda objektívnych kritérií. Akú úlohu hrajú pri vyjednávaní, ako vedia

Prečo mediácia?

V tomto úvodnom článku by som rád vysvetlil čo pre mňa znamená mediácia, predstavil sa ako mediátor a vysvetlil prečo si myslím,