nikolasscepko-mediator.eu

Bajkalská 22, Bratislava
+421918532888
nscepko@nikolasscepko-mediator.eu

Vyjednávanie a objektívne kritéria

V tomto príspevku by som sa chcel dotknúť témy vyjednávania a najmä teda objektívnych kritérií. Akú úlohu hrajú pri vyjednávaní, ako vedia byť nápomocné v celom procese a čo môže spôsobiť ich absencia pri vyjednávacom stole.

Zručnosť vyjednávania a vyjadriť svoj názor a postoj asertívnym spôsobom je zručnosť ktorá vie byť v živote veľmi užitočná a skôr či neskôr sa každému z nás môže zísť. To z jednoduchého dôvodu, keďže máme svoje vlastné postoje, myšlienky a názory a prichádzame do kontaktu z druhými ľuďmi, ktorí majú svoje vlastné postoje, myšlienky a názory tak vzniká konflikt. Je iba na nás či tento konflikt zoberieme negatívne a budeme sa snažiť s druhou stranou súperiť a nad ňou vyhrať alebo sa budeme snažiť svoje jednanie postaviť na určitých princípoch.

Jedným z týchto princípov sú objektívne kritéria a ich aplikácia vo vyjednávaní. Treba priznať, že ich aplikácia v procese vyjednávania nie je jednoduchá. Omnoho jednoduchšie je argumentovať v prospech svojej pozície a tým sa nevedome a pomaly vzďaľovať od vyriešenia svojej situácie. Ak sa nám podarí prekonať pozičné vyjednávanie v prospech principiálneho tak sa nám podarí pomaly získať dôveru druhej strany, znížiť emócie a aj aplikácia objektívnych kritérií je jednoduchšia. Objektívne kritéria nám vedia pomôcť ochrániť vzťah s druhou stranou a odstrániť pocit nespravodlivosti z dohody v budúcnosti. To iba z dôvodu, že pri tvorbe takejto dohody boli použité objektívne, nezávisle od vôle oboch strán, kritéria.

Tvorba objektívnych kritérií

Pri tvorbe objektívnych kritérií môžeme použiť viacero prístupov, ale mali by platiť určité zásady. Predovšetkým je potrebné sa na vyjednávanie vopred pripraviť a zvážiť použitie rôznych objektívnych kritérií. Či je to použitie znalca na určenie ceny, určenie ceny podľa situácie v danej lokalite, minulého porovnania a iné. Je dobré si pripraviť viacero možností a viesť s druhou stranou dialóg pri výbere toho správneho postupu. To správne kritérium je to na ktorom sa obe strany zhodnete a budete ho považovať za neutrálne. Ak sa predsa len neviete dohodnúť na zvolení jedného kritéria podľa ktorého postupovať môžete zvoliť cestu férového postupu. Tento férový postup sa nazýva „jeden krája a druhý vyberá“ a dá sa uplatniť pri situáciách z rôznych oblastí, či už rodinných, občianskych, pracovných alebo iných. Ak napríklad máte nezhodu aké kritérium vybrať môže napríklad jedna strana vybrať možnosti do užšieho výberu a následne druhá strana z tohto výberu vyberie finálne kritérium. Takýto postup dáva strane, ktorá robí finálny výber možnosť zvoliť si podľa seba, zároveň strana, ktorá vyberá možnosti do užšieho výberu sa musí tiež riadiť najlepším možným výberom, keďže finálny výber nemá v rukách, ale ju ovplyvní.

Vyššie uvedené alternatívy sú len príklady ako postupovať. V podstate je to na vás akú cestu si zvolíte, ja však odporúčam cestu vyjednávania orientovaného na princípy a venovať sa objektívnym kritériám. Tie vedia nasmerovať diskusiu do vecnej a praktickej roviny a vyriešiť vašu situáciu objektívne, spravodlivo a udržateľne.